Fam. Wapen van Halen

Vandaag heeft Martin J.M. van de Vorst in de Sint Martinuskerk in Weert in aanwezigheid van een aantal familieleden en met technische ondersteuning van de Stichting Martinus Monument het houten wapenschild van de familie Van Halen teruggeplaatst. Dit wapenschild maakte deel uit van het voormalige Maria-altaar dat de familie Van Halen in 1761 schonk aan de kerk. Vandaag de dag bevindt zich van dit altaar alleen nog het middenstuk van het drieluik ‘de aanbidding der Herders’ in de Martinuskerk. Na een uitgebreide zoektocht vond Martin van de Vorst, nazaat van de familie Van Halen, het houten wapenschild dat ooit op de lijst van het schilderij hing, terug. Het hing in de sacristie van de Martinuskerk, ver weg van het schilderij. Vanaf vandaag hangt het dus weer op de plek waar het thuishoort, in de kerk, boven het schilderij. “Ik ben er ‘gruuëts op dat ik schild en schilderij heb kunnen herenigen”, aldus Martin van de Vorst.