Vossenberg De grote peel

Vossenberg-tocht, Meijel te Limburg

Wandeltocht door het Simonshoekse bos en het Nationaal park De Groote Peel. De Groote Peel is een prachtig wandelgebied met een rijke natuur. Het voormalige hoogveengebied heeft ook een bijzondere geschiedenis, waarvan nog veel sporen in het veld te zien zijn. De historie van de turfwinning en ander gebruik van het veen leeft ook nog voort in de vele veldnamen. Veldnamen zoals ’t Eeuwig Leven, Aan ’t Elfde, De Pijp, Koe-uier en Lumme buske zijn enkele van de vele veldnamen in dit gebied. Elk van deze namen zeggen iets over het betreffende stukje peel, zoals ’t Eeuwig Leven. Op deze plek heeft ooit een herberg met die naam gestaan. Een mooie naam voor een rustpunt in een gevaarlijk veenmoeras met verraderlijke drijftillen, waarin je zomaar kon verdwijnen. De Pijp zijn plekken waar men in de pauzes van het werken in de Peel een pijp rookte. Vanwege het brandgevaar was het verboden om zomaar ergens te roken. Dit gebeurde alleen in de ‘kuil’ of op een plek waar het niet brandgevaarlijk was. De Peelwerkers hadden ook een zilveren dopje op de pijp om te voorkomen dat er vonkjes vanaf kwamen. Bovendien rookten ze niet als ze onderweg waren vanuit de ‘kuil’ naar huis, tot buiten de Peel. Aan de rand van de Groote Peel ligt de Vossenberg, het hoogste deel van de Peel met enkele kazematten. De kazematten die hier staan zijn een deel van de Peel-Raamstelling (1939-1940). Via nog een stukje landbouwgebied en het Simonshoekse bos keert de tocht weer terug naar Meijel. 71% van deze wandeltocht is onverhard.
Een deel van de Groote Peel is in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en tijdens de vogeltrek van 15 oktober tot 30 november voor publiek gesloten. Volg tijdens deze periodes het alternatief.