"De Peel in de vuurlinie"

DE PEEL IN DE VUURLINIE” 

EYNDERHOOF gaat terug in de tijd en wel naar de herfst van 1944.

Tijdens de bezettingsjaren  probeerden de mensen in de Peel er het beste van te maken. Het leven ging immers gewoon door, ook al was de Duitse bezetter alom aanwezig.                                             

Dat veranderde echter toen in oktober 1944 de strijd om de Peel in alle hevigheid losbarstte. Ingeklemd tussen de geallieerde en de Duitse legers moesten de mensen met have en goed vluchten voor het oorlogsgeweld. Als dat tenminste nog kon. Niet zelden raakten burgers beklemd tussen de oorlogsvoerende partijen. Ze zaten soms letterlijk IN DE VUURLINIE.

EYNDERHOOF, een dorpje in de Peel, is gedeeltelijk nog bezet gebied.                    
Ondanks de moeilijke omstandigheden, proberen de plaatselijke ambachtslieden hun vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Tot het moment dat de gevechten losbarsten.                                                  Rondom de stroopmakerij heeft de Duitse bezetter zich ingegraven en maakt er nog de dienst uit. Langzaam maar zeker rukken de geallieerden op…… .  

Kom kijken hoe circa 130  acteurs in  historische kledij en met authentiek materiaal uit de tweede wereldoorlog  de bezettingsjaren en de bevrijding van een dorp in de Peel nabootsen.                                                                                                                                                      U bent getuige van de angstige momenten waarbij de mensen hun huizen en bezittingen moeten achterlaten om te vluchten voor het oorlogsgeweld als de  strijd tussen beide legers oplaait. In sommige gevallen pakken de mensen van het verzet hun wapens op om deel te nemen aan de strijd.                                 

Die gevechten zullen twee keer plaats vinden. Elke dag om 14.30 u,  achter bij de stroopmakerij waar de Duitsers zijn ingekwartierd en waar ze zich hebben ingegraven.

Naast deze levende geschiedenis is er in het museum nog een speciale ruimte ingericht met voorwerpen uit de omgeving van Ospel en Nederweert, die herinneren aan deze donkere periode.